Shop Mobile More Submit  Join Login

Mature Content

This content is intended for mature audiences.


or, enter your birth date.*


Month

Day

Year*
Please enter a valid date format (mm-dd-yyyy)
Please confirm you have reviewed DeviantArt's Terms of Service below.
* We do not retain your date-of-birth information.
CLICK DOWNLOAD FOR FULLVIEV!

-PL-
Po raz kolejny nie udało mi się dodać tej pracy idealnie tydzień po dodaniu poprzedniej, dwa dni opóźnienia, musicie mi wybaczyć. Nadal staram się ułożyć swój grafik dodawania rysunków tutaj, ale nie bardzo mi to idzie. A nad tą pracą siedziałam zdecydowanie dłużej niż powinnam. Podoba mi się od strony technicznej i ogólnie jestem z niego zadowolona, jednocześnie nienawidzę ile czasu musiałam poświęcić na to, by jakoś to wyglądało. Wykonałam to w zasadzie w Clip Studio Paint, pomijając sam szkic/linie które wygodniej mi robić w Paint Tool SAI.
Co do samego rysunku - przedstawia on mojego OC - Xanaela. Jest on demonem, dużo innych prac z jego postacią jest w mojej galerii. Nie wiem co więcej mogłabym o nim napisać - może tyle, że jest dość porywczy i jak w zasadzie każdy demon z mojego uniwersum, uwielbia... Seks. Serio, jest to na nich wymuszone rasowo, to nie ich wina, tak zostali stworzeni. Kompletnie nic więcej nie przychodzi mi do głowy, jeśli są jakieś pytania, chętnie odpowiem w komentarzach albo nawet i osobnych notkach, jeśli kogoś interesuje ta postać ^^
Podziękowania dla :iconindusfera: za ciągłą pomoc w nawet najdrobniejszych rzeczach, cierpliwość, która mimo wszystko momentami jest na wyczerpaniu, oraz za inspirację. Mam nadzieję, że kiedyś Ci dorównam ^^

Użyty stock: Klik! 

Praca wykonana w Paint Tool SAI oraz Clip Studio Paint.

Xanael należy do: :iconshemei777:.

-ENG-
Once again, I was unable to add this drawing perfectly week after adding the previous one, you have to forgive me. Still trying to add one work per week, but yeah... It's not that easy. And I spent TOO MUCH time drawing this one. I like the technical side and overally I'm pleased with it, while I hate how much time I had to spend to make it look good. I made it basically in Clip Studio Paint, despite  sketch/lines that I made in Paint Tool SAI, because it was easier.
As for the drawing - it shows my OC - Xanael. He is a demon, I have more works of him is in my gallery. I don't know what more I could write about him - perhaps that he is quite impulsive and like basically every demon in my universe, loves ... Sex. Seriously, it is forced upon them racially, it's not their fault, as they were created in that way. Completely nothing else comes to mind, if there are any questions, I will gladly answer in the comments or even in notes, if someone is interested in this character ^^
Thanks to :iconindusfera: for the support of even the smallest things, BIG patience and for inspiration. I hope that one day, I will be as good as you are ^^

Stock used: Click! 

Work done in Paint Tool SAI and Clip Studio Paint.

Xanael belongs to: :iconshemei777:.
Add a Comment:
 
:iconbubblypunkbitch:
BubblyPunkBitch Featured By Owner Jan 17, 2016  Hobbyist General Artist
gosh i'm still not over how great this is. i really love looking at different demon designs and i really like his. like a lot. he's just so gorgeous and i love the sensual pose and just my gosh i have no words for how much i like this. he's just so darn gorgeous ~
Reply
:iconshemeiart:
ShemeiArt Featured By Owner Jan 17, 2016  Hobbyist Digital Artist
Oh, I'm really glad that you like this drawing! <3
To be honest, when I was reading this I thought that you will also like my other OC's in my gallery then, haha :hug:
Thank you again for kind words!
Reply
:iconbubblypunkbitch:
BubblyPunkBitch Featured By Owner Jan 17, 2016  Hobbyist General Artist
well then i'll have to give the rest of them a looksie! and you're very welcome c:
Reply
:iconvonmorjo:
VonMorjo Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Digital Artist
this is so good omg
Reply
:iconshemeiart:
ShemeiArt Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Digital Artist
Could be better by you need to belive me - I don't have NSFW version xD
Reply
:iconvonmorjo:
VonMorjo Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Digital Artist
maybe one day ouo 
But it still looks awesome nonetheless XD
Reply
:iconkosmikrad:
KosmikRad Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Digital Artist
Wow, I like this guy! He looks really hot. ;)
And btw... who wouldn't love sex... XD
Reply
:iconshemeiart:
ShemeiArt Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Digital Artist
Aw, thank you :3
Well, besides all like it - my demons just... NEED it. Like food xD
Reply
:iconranda-lieren:
RANDA-LIEREN Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist General Artist
"You? waiting for me? awwww, you shouldn't have!sweet baby jesus that's hot"
Reply
:iconshemeiart:
ShemeiArt Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Digital Artist
He is pretty liar, I supose he was not waiting for anyone, but if someone will interrupt him, well, why not act like this? :3
Reply
:iconranda-lieren:
RANDA-LIEREN Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist General Artist
i think my main oc would just take it as an invitation >:3
Reply
:iconigotsaladfingers:
igotsaladfingers Featured By Owner Jan 16, 2016  Student General Artist
OMFSGHDBZSDXMHVSDHBGFJZXDBFMNZXDBFJSVJZV!!! Disgusted Dog Icon [RE-UPLOADED] tem icon Shout Shout My La revenge My La revenge My La revenge My La revenge la request la request la request Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] Big Fool Emoji-05 (Pervy Nosebleed) [V2] Big Fool Emoji-05 (Pervy Nosebleed) [V2] Big Fool Emoji-05 (Pervy Nosebleed) [V2] Big Fool Emoji-05 (Pervy Nosebleed) [V2] Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] Big Fool Emoji-15 (Pervy Blush) [V2] Big Fool Emoji-15 (Pervy Blush) [V2] Big Fool Emoji-15 (Pervy Blush) [V2] Pervy Blaze Pervy Blaze Mr Bean Pervy Meme Medium Mr Bean Pervy Meme Medium Mr Bean Pervy Meme Medium Pervy Joon Pervy Joon Pervy Joon Pervy Joon Pervy Joon pervy gordon pervy gordon pervy gordon Techrat Techrat Techrat SUGOIDEZUNE!!! X33333 
Reply
:iconshemeiart:
ShemeiArt Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Digital Artist
Um, yes? xD
Reply
:iconigotsaladfingers:
igotsaladfingers Featured By Owner Jan 16, 2016  Student General Artist
lol
Reply
:iconhoneybooty:
honeybooty Featured By Owner Jan 15, 2016  Hobbyist General Artist
what's that hand doing :iconlennyfaceplz:
Reply
:iconshemeiart:
ShemeiArt Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Digital Artist
Only the best things :3
Reply
:iconx-kaelara-x:
x-Kaelara-x Featured By Owner Jan 15, 2016  Hobbyist General Artist
Hello there... Horny - revamp:nosebleed:
Reply
:iconshemeiart:
ShemeiArt Featured By Owner Jan 15, 2016  Hobbyist Digital Artist
You can watch, but no touching Lenny Face Emoticon 
Reply
:iconx-kaelara-x:
x-Kaelara-x Featured By Owner Jan 15, 2016  Hobbyist General Artist
:heart: :crying: rvmp XD
Reply
:iconolliewally:
OllieWally Featured By Owner Jan 15, 2016
B)))
Reply
:iconshemeiart:
ShemeiArt Featured By Owner Jan 15, 2016  Hobbyist Digital Artist
Yess Happy Lenny Emote (Small) 
Reply
:iconkurokikumo:
KurokiKumo Featured By Owner Jan 15, 2016
//touches his abs ;o;
Reply
:iconshemeiart:
ShemeiArt Featured By Owner Jan 15, 2016  Hobbyist Digital Artist
Go lower :lennyface: 
Reply
:iconkurokikumo:
KurokiKumo Featured By Owner Jan 15, 2016
oh yes, please Artimist - Blush / Embarrassed / Shy / Stuttering 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 15, 2016
Image Size
1.1 MB
Resolution
1000×1500
Mature Content
Yes
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,257
Favourites
62 (who?)
Comments
24
Downloads
8

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×